Manatu Ofa

“We make it fast and easier for fund transfers between Tonga & New Zealand”.

Sione Posesi ‘Ulufonua”/>

Sione Posesi ‘Ulufonua

Director of Manatu ‘Ofa Ltd

Malo e lelei hou’eiki moe kainga Tonga, ‘oku fiefia aupito ‘a e kautaha Manatu ‘Ofa Ltd ke fai fatongia ma’a kimoutolu ‘oku mou fiema’u ke ngaue’aki ‘a e kautaha ni ke ‘ave seniti ki Tonga. Tupu mei he feliuliuaki koia ‘o e lao ‘o e fe’ave’aki pa’anga fakavaha’a pule’anga ‘oku totonu pe ketau muimui ki he lao kae lava ke fakakakato ‘a e fatongia. ‘Oku ‘i ai e ngaahi makatu’unga ‘oku pau ke mau muimui ki ai kae lava ke lele ‘a e pisinisi. Koe taha foki eni ‘a e halanga pa’anga lahi ki hotau kakai ‘a e kei ‘ofa ‘a e ngaahi famili ki Tonga.

‘Oku kau eni he fiema’u vivili ko hono ‘uhinga koe ‘ikai lava ‘e he ngaahi pangikee ke feau ‘a e tafa’aki fe’ave’aki pa’anga vave. ‘Oku lahi foki ‘a e ngaahi talafi pa’anga vave kehekehe he ko hotau kakai ‘oku nau fiema’u pe ke vave hono ma’u ‘enau seniti koia ai ko kimautolu ‘oku fakakaungatamaki he tafa’aki koeni kuopau pe ke mau muimui ki he lao.

‘Oku ou tui koe ki’i paenga ni ‘e lava pe keke ma’u ai ha ngaahi fakahinohino moe ngaahi fiema’u ki he founga ‘o e talafi pa’anga.

Manatu 'Ofa Tonga